DIN STØTTESPILLER INNEN
Forretnings utvikling

Mithal AS har over 20 års variert erfaring innen olje&gass, shipping, luftfart og havbruk. Kompetansen ligger innen forretningsutvikling og kommersiell drift med oppfølging av avtaler og prosjekter. Vi tilbyr konsulenter som kan gå inn i kommersielle roller i din bedrift, utarbeide uavhengige 3dje parts rapporter for markedsvurderinger, eller gi enkle råd til forretningsplaner, håndtering av kommersielle konflikter o.l..

KONTAKT OSS

leiv@mithal.no
+47 959 96 888

Opphavsrett Mithal AS